Image
image
image
image


Vraag en antwoord


Wat doet Reiki?

  Reiki is een energie die kan worden ingebracht in je aura en chakraís. Je aura en chakraís zijn verbonden met je fysieke lichaam maar ook met je emotionele, mentale en spirituele lichamen. Met Reiki worden al je energievelden (lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel) bereikt, van energie voorzien en versterkt.


Wat doet de Reiki-therapeut?

Een Reiki therapeut is in staat om deze energie in je aura en chakraís te brengen. Daarnaast kan hij eventuele fysieke, emotionele, mentale of spirituele blokkades opmerken en samen met jou bespreken.


Wat mag je niet verwachten van Reiki?

Je Lichaam Is Je Tempel. Het zal duidelijk zijn dat als je je fysieke en je geestelijke lichaam niet optimaal verzorgt, je er ook niet alles van mag terug verwachten. Het lichaam kent prachtige waarschuwingssignalen en als je daar niet naar luistert dan zal ook Reiki je niet meer kunnen brengen dan tijdelijke verlichting.


Wat mag je wel verwachten van Reiki?

Een behandeling alleen is voldoende om in lichaam en geest herstelproces op gang te brengen. Echter het herkennen van eventuele emotionele, mentale of spirituele blokkades brengt vaak duidelijkheid over de achtergrond van de klachten en zullen meehelpen aan verlichting of herstel.

Reikibehandelingen kunnen dus niet alleen verlichting geven aan je klachten maar geven ook versterking aan je lichaam en geest.


Waarom Reiki?

  Reiki kun je natuurlijk ondergaan als je klachten hebt maar juist ook als je die niet hebt. Met enige regelmaat een energie-boost is geen overbodige luxe maar eigenlijk noodzaak.
Vreemd genoeg zorgen we wel voor regelmatig onderhoud aan ons huis, onze verwarmingsketel of onze auto maar nauwelijks aan het onderhoud van ons eigen welzijn. Maar ja, hoe vaak durven we nu echt eens aan onszelf te denken?


Wanneer Reiki?

Een Reiki therapeut is geen dokter. Reiki is niet bedoeld als vervanging van de reguliere geneeskunde. Reiki kan aanvullend werken, ook bij medicijnen of na een operatie. Reiki en reguliere geneeskunde gaan heel goed samen.
Je kunt Reiki natuurlijk ook ondergaan indien de reguliere geneeskunde niets kan vinden of niets voor je kan doen.
Reiki kun je ondergaan voor je ontspanning, uit nieuwsgierigheid, omdat je geen alternatieven meer hebt maar ook b.v. voor je eigen onderhoud. Met enige regelmaat in behandelingen behoud je gemakkelijker de balans in je lichaam en geest.


Wanneer geen Reiki?

Indien je een andere alternatieve therapie hebt ondergaan zoals acupunctuur, de Bowen therapie enz. dan moet er een week tussen zitten voordat je een Reiki behandeling kan ondergaan. Zo ook na een massage (drie dagen). Andersom, dus eerst een Reiki behandeling en dan een andere alternatieve therapie of massage is geen probleem.
Verder zijn er geen beperkingen om Reiki te kunnen ondergaan.


Kan ook alleen b.v. een zere schouder worden behandeld?

In principe zou dat kunnen. Het zal de pijn kunnen verlichten of wegnemen. De oorzaak van de pijn echter hoeft niet in het betreffende lichaamsdeel te liggen. Reiki zal daarom gewoonlijk een behandeling zijn van het gehele lichaam (en geest).


Mag je direct resultaat verwachten van Reiki?

Reiki stimuleert het zelf-genezend vermogen. Je lichaam probeert na een behandeling een nieuwe balans vinden. Dat kan natuurlijk snel gebeuren maar vraagt vaak meer tijd en meer behandelingen. De eerste reactie kan b.v. zijn beter slapen, het verlichten of verdwijnen van hoofdpijn, enz. Daarna kan het zijn dat andere fysieke pijn vermindert of verdwijnt, het sterker in je schoenen staan, gemakkelijker Ďneeí durven zeggen (uit zelfbescherming en dus niet uit egoÔsme), gemakkelijker zelf oplossingen vinden voor situaties die zijn scheefgegroeid thuis of op het werk, enz.
Dit zal niet van de een op de andere dag gebeuren maar is een proces dat zich ontwikkelt.


Tot welke tak van sport behoort Reiki?

  Reiki behoort, in het land van alternatieve geneeswijzen, tot de spirituele sporten en werkt met spirituele energie. Als cliŽnt hoef je niets te doen of te hebben met het spirituele om een Reiki behandeling te ondergaan. Dat ligt geheel bij de therapeut.
Een helderziende heeft vaak direct inzicht in je welzijn. De Reiki-therapeut hoeft niet helderziend te zijn maar zal gebruik maken van Reiki symbolen. De therapeut zal deze de behandelruimte tekenen. Dat kan gebeuren voordat je binnen bent maar meestal ook waar je bij bent. Deze symbolen worden gebruikt ter bescherming en om een spirituele verbinding mogelijk te maken tussen jou en de therapeut. Er zijn mensen die de energie van deze symbolen kunnen Ďvoelení.


Waar komt de aanvullende energie bij de therapeut vandaan?

Ieder mens heeft zijn eigen geleide gidsen maar slechts weinigen zijn zich daar van bewust. Zij begeleiden je in je leven. De gidsen van de therapeut voorzien hem van deze energie. De Reiki-therapeut fungeert als doorgeefluik van deze energie en komt tijdens de behandeling ook in spiritueel contact met de cliŽnt.


Wat gebeurt er voor en na een Reiki behandeling?

Als je bij de intake niets wil vertellen dan is dat natuurlijk prima. Een praatje vooraf over de klachten kan echter wel helpen eventuele blokkades beter te begrijpen en vaak help je hiermee ook jezelf.
Als je een gemakkelijke positie hebt aangenomen op de behandeltafel neemt de therapeut een minuutje voor zichzelf en zet eventueel de Reiki symbolen in de kamer. Daarna plaatst hij zijn handen op je gezicht en begint de eigenlijke behandeling.
Na de behandeling wisselen we elkaars ervaringen uit en word je als afsluiting nog even 'geaard'.
Verder kunnen we een afspraak maken voor de volgende behandeling.
Bij een vervolgbehandeling spreken we altijd even door hoe het met je is gegaan na de laatste behandeling.


Wat doe je zelf tijdens een Reiki behandeling?

  Een Reiki behandeling ondergaan is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat (gewoon gekleed) op je rug op de behandeltafel liggen, al of niet ondersteund door kussens om het je zo comfortabel mogelijk te maken. Luister naar de zachte muziek en ontspan onder de lichte aanrakingen door de handen van de therapeut. Je hoeft niet meer te doen dan dat.


Waar raakt de therapeut mij aan?

Het principe van Siam-Reiki gaat uit van tien behandelpunten: drie op het hoofd, de verdere chakrapunten op de keel, borst, solar-plexus, navel, heupen en nog de knieŽn en voeten.
De therapeut legt op ieder van deze punten zijn beide handen voor langere tijd totdat hij ervaart dat de energiestroom daar vanzelf stopt. Dan brengt hij zijn handen naar het volgende behandelpunt.
De therapeut overlegt met jou, met name in de eerste sessie, of je op een van deze punten niet wilt of mag worden aangeraakt. Het kan zijn dat de therapeut tijdens de behandeling tegen je begint te praten over hetgeen hij op dat moment ervaart.


Wat ervaar je tijdens een Reiki behandeling?

Ga er van uit dat je niets anders zult ervaren dan rust en ontspanning onder het genot van een zachte achtergrondmuziek. Het gebeurt niet zelden dat mensen wegdoezelen of voor korte of langere tijd gewoon slapen. Het kan soms zijn dat je tintelingen, trillingen, kleuren, stromingen, boosheid, angsten of andere gevoelens of beelden ervaart. Laat het maar gebeuren want ook dat hoort tot het proces van herstel.
Er zijn cliŽnten (die gevoeliger zijn of b.v. gewend zijn te mediteren) die soms in staat zijn om tijdens een behandeling een diepere beleving te ervaren.


Wat ervaart de therapeut tijdens een Reiki behandeling?

Iedere therapeut heeft zijn eigen gevoeligheden. Soms ervaart hij het ongemak, de onrust of de pijn van de cliŽnt. Dat kan een lichamelijke reactie zijn maar ook in beelden of gedachten. De therapeut achterhaalt eventuele blokkades in de chakraís. Die blokkades verwijzen naar gebeurtenissen in het verleden en daar zal de therapeut veelal met je over praten.


Hoe lang duurt een behandeling?

De behandeling zelf zal meestal tussen de drie en vijf kwartier duren. Het totaal van de sessie duurt altijd wat langer door de gesprekken er voor en er na.


Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dat hangt o.a. af van het energiepeil waarmee je begint, de ernst van de klachten en de blokkades die naar boven komen en verwerkt mogen worden. Verder kan het afhangen van de keuzes die je maakt om, waar nodig, je levensstijl aan te passen.


Met welke frequentie verlopen de behandelingen?

  De therapeut zal je hierin een voorstel doen. Indien sessies bij aanvang sneller op elkaar volgen, b.v. twee of drie keer per week, dan mag je sneller resultaat verwachten. Daarna kan de frequentie van de behandelingen verder worden afgebouwd. Verder kun je onderhoudende behandelingen b.v. om de drie maanden doen.


Is Reiki geschikt voor kinderen?

Het antwoord is kortweg 'ja'. Kinderen zijn vaak nog ontvankelijker voor Reiki-energie en herstellen vaak sneller. Bij kleine kinderen hangt het verder wel af van hun eigen bereidheid en geduld. De ouders blijven bij de behandeling aanwezig.


Kun je thuis worden behandeld?

Mijn praktijk bevindt zich op de tweede verdieping. Deze ruimte is er speciaal op ingericht om Reiki behandelingen te kunnen verrichten.
Niet iedereen is zo mobiel om daar te kunnen komen. Bovendien zijn er mensen die niet verder kunnen komen dan hun (rol-)stoel of bed. In dat geval kan ik ook aan huis of in het ziekenhuis komen. Wanneer dat nodig is, kan ik gebruik maken van een mobiele behandeltafel.
Daarbij verdient een rustige ruimte met de nodige privacy natuurlijk de voorkeur. Verder is het voor de therapeut natuurlijk belangrijk om nog enigszins ontspannen de behandelpunten van de cliŽnt te kunnen bereiken.


Heb je andere vragen?

Bel dan gerust of stuur een email.
image


image
image
image